Symagic: Rooster maken

Rooster maken met Symagic

Een rooster maken is vaak lastiger en tijdrovender dan verwacht. Bij het creëren van een effectief werkrooster komen er immers veel zaken bij kijken. Als eerst moet er rekening gehouden worden met hoeveel medewerkers er nodig zijn op een bepaald tijdstip, en de beschikbaarheid van het personeel. Bij sommige bedrijven werkt het personeel namelijk niet op vaste dagen. Daarnaast heb je ook te maken met verlof en ziekte onder medewerkers.

Verder is het bij het rooster maken van belang om rekening te houden met expertise en kennis. De persoon die je inroostert voor een bepaalde taak moet daar geschikt voor zijn. Als het bijvoorbeeld om een technische taak gaat waarbij bepaalde kennis is vereist, dan dient het personeel met die specifieke kennis ingepland te worden.

Tot slot tijdens een rooster maken wordt er gekeken naar de samenstelling van het team. Hierdoor klopt de samenstelling van kennis en kunnen. Er zijn verschillende softwareprogramma's voor het maken van een effectieve rooster. Zo kan je een goede rooster maken met het workforce management systeem van Symagic.

Rooster maken in Excel

Door veel bedrijven wordt er voor het maken van een rooster veel gebruik gemaakt van Microsoft Excel. Een rooster maken in Excel is eigenlijk niet meer zo handig als voorheen. Het is zelfs ouderwets, gezien de huidige technologieën en ontwikkelingen. Daarnaast is Excel niet specifiek gemaakt voor het maken van een rooster. Daarom biedt het niet altijd de meest overzichtelijke en handige opties. Ook is het moeilijk om het te koppelen met andere bedrijfssystemen.

Rooster maken met de software van Symagic

Met het workforce management systeem van Symagic is het maken van een rooster eenvoudiger, efficiënter en sneller vergeleken met Excel. Symagic biedt mogelijkheden om zelf functionaliteiten te kiezen die passen bij de doelstellingen en werkwijze van de organisatie. Zelf een rooster maken? Ontdek hoe je dat zelf met het worforce management systeem van Symagic doet!